Arkivplan.no

Arkivplan - Ørland kommune 2015

En hånd å holde i rød

 

  

Ørland kommunes arkivplan

Arkivplanen har som formål å være et redskap for sikring av en forsvarlig arkivtjeneste i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og skal fungere som en administrativ håndbok for kommunen.

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i kommunen. Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.

Arkivplanen skal sikre at Ørland kommune ivaretar arkivansvaret etter arkivlovens § 6:

  • Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid

Arkivplan vedtas administrativt av rådmannen. Planen oppdateres kontinuerlig og skal som et minimum gjenspeile virkeligheten ved hver periodedeling.